ซุนหงอคง ซุส แดร็กคูล่า ปีศาจวัว เอี้ยนซิน หลี่เทียนอ๋อง พานจินเหลียน ไทร์
ต้วนอี้ หลินชง ไป๋กู่จิง เทพเอ้อหลาง โซโล ไซมึ้งเข่ง
จูล่ง โรบินฮูด จูกัดเหลียง นาจา หลู่จื้อเซิน สปาร์ตากุส ฮองตง อู๋ซง เตียวเสี้ยน
คลีโอพัตรา พระถังซัมจั๋ง กวนอู
เตียวหุย ลิโป้ ฮัวหยง