เติมคริสตัล


มาแล้ว! กับตารางอัตราแลกเปลี่ยนของบัตรเติมเงินต่างๆ เป็น "คริสตัล" ซึ่งผู้เล่นสามารถเติมเงินเข้าเกม Tale of Legends ได้หลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะ ผ่านแอปพลิเคชั่น หรือผ่านช่องทางหน้าเว็บไซต์ โดยคลิกที่ปุ่ม "เติมคริสตัล" ทางด้านล่าง เลือกใช้ได้ตามความสะดวกตารางอัตราการแลกเปลี่ยนของบัตรเติมเงินต่างๆ มีดังต่อไปนี้...

THB แต้ม VIP คริสตัลเริ่มต้น โบนัส (%) รวมทั้งหมด
(คริสตัลเริ่มต้น + โบนัส)
60 120 120 - 120
100 200 200 - 200
200 400 400 - 400
300 600 600 - 600
500 1,000 1,000 50 (5%) 1,050 (1,000 + 50)

 THB แต้ม VIP คริสตัลเริ่มต้น โบนัส (%) รวมทั้งหมด
(คริสตัลเริ่มต้น + โบนัส)
20 40 40 - 40
50 100 100 - 100
90 180 180 - 180
150 300 300 - 300
300 600 600 - 600
500 1,000 1,000 50 (5%) 1,050 (1,000 + 50)
1,000 2,000 2,000 140 (7%) 2,140 (2,000 + 140)

 


 

THB แต้ม VIP คริสตัลเริ่มต้น โบนัส (%) รวมทั้งหมด
(คริสตัลเริ่มต้น + โบนัส)
50 100 100 - 100
100 200 200 - 200
300 600 600 - 600
500 1,000 1,000 50 (5%) 1,050 (1,000 + 50)
1,000 2,000 2,000 140 (7%) 2,140 (2,000 + 140)

 


 

THB แต้ม VIP คริสตัลเริ่มต้น โบนัส (%) รวมทั้งหมด
(คริสตัลเริ่มต้น + โบนัส)
50 100 100 - 100
100 200 200 - 200
150 300 300 - 300
300 600 600 - 600
500 1,000 1,000 50 (5%) 1,050 (1,000 + 50)

 


 

THB แต้ม VIP คริสตัลเริ่มต้น โบนัส (%) รวมทั้งหมด
(คริสตัลเริ่มต้น + โบนัส)
50 100 100 - 100
100 200 200 - 200
300 600 600 - 600
500 1,000 1,000 50 (5%) 1,050 (1,000 + 50)
1,000 2,000 2,000 140 (7%) 2,140 (2,000 + 140)
2,000 4,000 4,000 400 (10%) 4,400 (4,000 + 400)
3,500 7,000 7,000 840 (12%) 7,840 (7,000 + 840)
5,000 10,000 10,000 1,500 (15%) 11,500 (10,000 + 1,500)

 


 

THB แต้ม VIP คริสตัลเริ่มต้น โบนัส (%) รวมทั้งหมด
(คริสตัลเริ่มต้น + โบนัส)
50 100 100 - 100
100 200 200 - 200
150 300 300 - 300
300 600 600 - 600
500 1,000 1,000 50 (5%) 1,050 (1,000 + 50)
1,000 2,000 2,000 140 (7%) 2,140 (2,000 + 140)
2,000 4,000 4,000 400 (10%) 4,400 (4,000 + 400)

 


 

THB แต้ม VIP คริสตัลเริ่มต้น โบนัส (%) รวมทั้งหมด
(คริสตัลเริ่มต้น + โบนัส)
50 100 100 - 100
100 200 200 - 200
150 300 300 - 300
300 600 600 - 600
500 1,000 1,000 50 (5%) 1,050 (1,000 + 50)
1,000 2,000 2,000 140 (7%) 2,140 (2,000 + 140)
2,000 4,000 4,000 400 (10%) 4,400 (4,000 + 400)

 


 

THB แต้ม VIP คริสตัลเริ่มต้น โบนัส (%) รวมทั้งหมด
(คริสตัลเริ่มต้น + โบนัส)
50 100 100 - 100
100 200 200 - 200
150 300 300 - 300
300 600 600 - 600
500 1,000 1,000 50 (5%) 1,050 (1,000 + 50)
1,000 2,000 2,000 140 (7%) 2,140 (2,000 + 140)
2,000 4,000 4,000 400 (10%) 4,400 (4,000 + 400)